Handige links

Enkele websites waarop u informatie kunt vinden:

www.emdr.nl

www.mentaalvitaal.nl

www.nvvp.net

www.psychiatrienet.nl

www.rijveiligmetmedicijnen.nl

www.therapiehulp.nl

www.bijjules.nu

www.bijbram.nu

www.psychiatersenco.nl

www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis

Het farmacotherapeutisch kompas geeft informatie over alle medicatie die in Nederland kan
worden verstrekt: www.farmacotherapeutischkompas.nl

Een website van apothekers over medicatie: www.apotheek.nl