Kosten & voorwaarden

De praktijk heeft alleen contract met DSW en niet met alle andere zorgverzekeraars, de behandeling wordt gedeeltelijk of geheel vergoed door de zorgverzekeraar. Uw verzekeraar kan u informeren welk percentage u vergoed krijgt van de factuur. Heeft u een naturapolis of combinatiepolis dan wordt gemiddeld 50-80% van de behandeling vergoed, afhankelijk van uw polisvoorwaarden.

Heeft u een restitutiepolis dan bent u vrij in het kiezen van uw zorgverlener en wordt de behandeling in zijn geheel vergoed.

Ik raad u aan om goed te kijken welke verzekering het beste bij uw situatie past en eventueel over te stappen naar een andere verzekeraar. Een restitutiepolis is namelijk vaak maar een paar euro per maand duurder. U heeft tot 31 december de tijd om uw huidige verzekering op te zeggen, en tot 31 januari om u aan te melden bij een nieuwe verzekeraar.

Dit kan slechts eens per jaar. De site www.zorgwijzer.nl kan u eventueel verder helpen.

Ik hanteer standaard de NZa-tarieven (dat zijn de tarieven die voor de GGZ worden opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit). De NZa heeft de nieuwe tarieven voor 2024 inmiddels gepubliceerd. Op de site van het nza staan deze nieuwe tariefbeschikkingen als bijlage vermeld (tariefbeschikking  Geestelijke gezondheidszorg).

Uitgebreide verdere informatie over het Zorgprestatiemodel is te vinden op www.zorgprestatiemodel.nl.

Als hulpverlener mag ik u niet adviseren over welke verzekeringspolis u moet kiezen, wel kan ik u hierover informeren.  Zie ook 

Voor de zorgverzekering geldt een verplicht eigen risico. Voor 2024 is dat 385,00 euro. Dat betekent dat u de eerste 385,00 euro van zorg uit het basispakket zelf betaalt. Tenzij u zelf een eigen hoger risico heeft afgesproken, dan geldt dat bedrag.

Een aanvullende verzekering is niet nodig voor psychiatrische hulp.

Bij sommige verzekeraars kan de praktijk de factuur indienen, anders moet u het zelf bij uw verzekeraar indienen.

Zonder psychiatrische diagnose vindt geen vergoeding door zorgverzekeraars plaats.