Kosten & voorwaarden

De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars, de behandeling wordt gedeeltelijk of geheel vergoed door de zorgverzekeraar. Uw verzekeraar kan u informeren welk percentage u vergoed krijgt van de factuur. Heeft u een naturapolis of combinatiepolis dan wordt gemiddeld 50-80% van de behandeling vergoed, afhankelijk van uw polisvoorwaarden.

Heeft u een restitutiepolis dan bent u vrij in het kiezen van uw zorgverlener en wordt de behandeling in zijn geheel vergoed.

Ik raad u aan om goed te kijken welke verzekering het beste bij uw situatie past en eventueel over te stappen naar een andere verzekeraar. Een restitutiepolis is namelijk vaak maar een paar euro per maand duurder. U heeft tot 31 december de tijd om uw huidige verzekering op te zeggen, en tot 31 januari om u aan te melden bij een nieuwe verzekeraar. 

Dit kan slechts eens per jaar. De site www.zorgwijzer.nl kan u eventueel verder helpen.

Ik hanteer standaard de NZa-tarieven (dat zijn de tarieven die voor de GGZ worden opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit). De NZa heeft de nieuwe tarieven voor 2023 inmiddels gepubliceerd. Op de site van het Zorgprestatiemodel (ZPM) staan deze nieuwe tariefbeschikkingen (zie hier) als bijlage vermeld (tariefbeschikking 23A).

Uitgebreide verdere informatie over het Zorgprestatiemodel is te vinden op www.zorgprestatiemodel.nl.

Als hulpverlener mag ik u niet adviseren over welke verzekeringspolis u moet kiezen, wel kan ik u hierover informeren. Onderstaande polissen (op alfabetische volgorde) zijn op 21-12-2022 bekende nog resterende zuivere restitutiepolissen, die echter niet allemaal zonder aanvullende voorwaarden lijken te zijn:

Maatschappij

Polis

Prijs/mnd

Bijzonderheden

Aevitae

Basisverzekering Restitutie / Eigen Keuze

€ 149.95

Bij deze zorgpolis moet u de zorgverzekeraar om toestemming vragen voorafgaand aan de behandeling (Akkoordverklaring/machtiging)

a.s.r.

Basisverzekering Restitutie

€156,50

Bij deze zorgpolis moet u de zorgverzekeraar om toestemming vragen voorafgaand aan de behandeling (Akkoordverklaring/machtiging); tevens bestaat een machtigingsvereiste voor diagnostiek langer dan 300 minuten

CZ

Zorgkeuzepolis

€149,00

Bij deze zorgpolis wordt in de loop van 2023 duidelijk hoe men om zal gaan met de akkoordverklaring voor ongecontracteerde GGZ zonder opname.

IZZ (CZ voor de Zorg)

Zorgkeuzepolis

€149,00

Bij deze zorgpolis wordt in de loop van 2023 duidelijk hoe men om zal gaan met de akkoordverklaring voor ongecontracteerde GGZ zonder opname.

Menzis

Menzis Basis Vrij

€ 152.75

Stad Holland

Zorgpolis

€ 140.75

Bij deze verzekering moet u een verzekeringsadviseur kiezen om te kunnen registreren, zonder bijkomende kosten. 

Zilveren Kruis

Basis Exclusief

€ 152.75

Fouten, onvolledige informatie en wijzigingen voorbehouden. Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend, onderzoek altijd zelf de verzekeringsvoorwaarden van de polis van uw keuze. Zie onder voor meer info over machtigingsvereisten.

Alleen de onderste 3 verzekeringen lijken op 21-12-2022 zonder aanvullende voorwaarden een restitutiepolis aan te bieden. De ervaring leert echter dat tot ver richting het einde van het kalenderjaar nog veranderingen kunnen worden doorgevoerd.

Voor de zorgverzekering geldt een verplicht eigen risico. Voor 2023 is dat 385,00 euro. Dat betekent dat u de eerste 385,00 euro van zorg uit het basispakket zelf betaalt. Tenzij u zelf een eigen hoger risico heeft afgesproken, dan geldt dat bedrag.

Bij sommige verzekeraars kan de praktijk de factuur indienen, anders moet u het zelf bij uw verzekeraar indienen.

Zonder psychiatrische diagnose vindt geen vergoeding door zorgverzekeraars plaats.